Kan vi bygge høyere trehus? Foto: Thinkstock

Støtte til forskning på høyhus i tre

Forskerne skal se på muligheten for å bygge høyhus på opptil 10 etasjer.

BIONÆR: NTNU-prosjektet «Wood frame solutions for free space design in urban buildings» er blant fem prosjekter som får støtte gjennom BIONÆR.

Prosjektleder er professor Kjell Arne Malo ved Institutt for konstruksjonsteknikk. «Tekniske løsninger for urbant trebyggeri» skal se på tekniske utfordringer knyttet til å bygge moderne trebygg i 5-10 etasjer.

BIONÆR står for Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONAER). Dette er en del av Forskningsrådets satsninger. De finansierer innovasjon, enten det dreier seg om det genialt nyskapende eller innovativ videreutvikling av det som allerede eksisterer.

BIONÆRs programstyre har bevilget til sammen drøyt 160 millioner kroner til nye store, tverrfaglige bioøkonomiprosjekter innenfor alt fra mat til reiseliv. Over 30 millioner tilfaller trehusforskerne, ifølge Regjeringens hjemmesider.

BIONÆR mottok i alt 39 søknader, hvorav fem nådde opp i konkurransen, heter det på deres egen hjemmeside.