Strømlinjer i store høyder, fra i nærheten av Kathmandu. Foto: Ole Gunnar Dahlhaug/NTNU

Samarbeider om vannkraft

Norske forskere dro for å besøke samarbeidspartnere i Nepal.

VANNKRAFT: NTNU samarbeider om vannkraftforskning og -undervisning med Kathmandu University (KU) i Nepal.

Nylig dro forskere fra NTNU til Nepal for å feire 4-årsjubileet for søskenlaboratoriet til NTNUs Vannkraftlaboratorium.

Med støtte fra Norad, Den Norske Ambassaden i Kathmandu, nepalesisk industri, KU selv og med faglige støtte fra NTNU, ble det bygd et vannturbinlaboratorium ved KU med lignende kapasitet som ved Vannkraftlaboratoriet ved NTNU.

Forskningssamarbeidet handler i stor grad om slitasjen som sandpartikler påfører vannturbiner. Da vannet i Nepal har et vesentlig større sandinnhold enn vann i norske elver, representerer dette et mye større driftsproblem i Nepal enn i Norge.

Professor og maskiningeniør Ole Gunnar Dahlhaug ved Institutt for energi- og prosessteknikk skriver om samarbeidet og reisen i bloggen NTNU Tech Zone.