Jan Mayen 28 Foto Martin Ludvigsen NTNU

Astrid Lyså og Eiliv Larsen fra NGU i arbeid med Vitenskapsmuseets ROV som ble brukt for å kartlegge bunnforholdene i Nordlaguna. Foto: Martin Ludvigsen, NTNU

Astrid Lyså og Eiliv Larsen fra NGU i arbeid med Vitenskapsmuseets ROV som ble brukt for å kartlegge bunnforholdene i Nordlaguna. Foto: Martin Ludvigsen, NTNU

Astrid Lyså og Eiliv Larsen fra NGU i arbeid med Vitenskapsmuseets ROV som ble brukt for å kartlegge bunnforholdene i Nordlaguna. Foto: Martin Ludvigsen, NTNU