Jan Mayen 25 Foto Astrid Lyså NGU

Eiliv Larsen tar steinprøver av moreneblokk som skal dateres. Dateringsmetoden som benyttes kalles eksponeringsdatering, og resultatene kan fortelle hvor lenge denne blokken har vært utsatt for kosmisk stråling, det vil si at man kan få alderen på når denne blokken ble avsatt der av en isbre. Foto: Astrid Lyså, NGU

Eiliv Larsen takes rock samples for dating from the moraine. Surface exposure dating is used to tell how long this boulder has been exposed to cosmic rays, i.e. when it was deposited here by a glacier. Photo: Astrid Lyså, NGU