Jan Mayen 23 Foto Astrid Lyså NGU

Geologer blir neppe arbeidsledige på Jan Mayen med det første. Foto: Astrid Lyså, NGU

Geologists won’t be running out of work on Jan Mayen anytime soon. Photo: Astrid Lyså, NGU