Jan Mayen 22 Foto Astrid Lyså NGU

Eiliv Larsen vurderer om denne blokken som ligger i overflaten er transportert og avsatt av isbre, ettersom den da vil være egnet å prøveta for å datere når det skjedde. Foto: Astrid Lyså, NGU

Eiliv Larsen assesses whether this surface boulder was transported and deposited by a glacier, which would make it a candidate for sampling and dating. Photo: Astrid Lyså, NGU