Jan Mayen 12 Foto Astrid Lyså, NGU

Landskapet på Jan Mayen er interessant for geologer, men også trollbindende vakkert. Foto: Astrid Lyså, NGU

The landscape on Jan Mayen is interesting for geologists, but also enthrallingly beautiful. Photo: Astrid Lyså, NGU