Klimaordboken Fossile brennstoff

Fossile energikilder brukes over hele kloden, men dette barnet i Laos på vognen med bensinkanner er neppe en av de store forbrukerne . Foto: Thinkstock

Fossile energikilder brukes over hele kloden, men dette barnet i Laos på vognen med bensinkanner er neppe en av de store forbrukerne . Foto: Thinkstock