Fall tegning

Hver fjerde eldre som brekker lårhalsen dør i løpet av det første året etterpå, og de overlevende kan få sterkt redusert livskvalitet. Illustrasjon: Thinkstock

Hver fjerde eldre som brekker lårhalsen dør i løpet av det første året etterpå, og de overlevende kan få sterkt redusert livskvalitet. Illustrasjon: Thinkstock