2 Batteri lag dannes Ill: Paul Scherrer Institut

Her dannes SEI-laget. Litiumet som går med til det, kan ikke delta i opp- eller utlading. Målet er at mindre litium skal bindes i dette laget. Illustrasjon: Paul Scherrer Institut

Her dannes SEI-laget. Litiumet som går med til det, kan ikke delta i opp- eller utlading. Målet er at mindre litium skal bindes i dette laget. Illustrasjon: Paul Scherrer Institut