Enkle deler Foto Kai T Dragland

Delene til denne halen er også 3D-printet på NTNUs eget utstyr. Datamaskinen som styrer den er en rimelig Arduino. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Delene til denne halen er også 3D-printet på NTNUs eget utstyr. Datamaskinen som styrer den er en rimelig Arduino. Foto: Kai T. Dragland, NTNU