stein thinkstock

En plan for gjenbruk av stein er påkrevd i en bærekraftig løsning. I dag er det flere eksempler på at man ikke har planlagt godt nok. Steinmasser fra tuneller blir kjørt på deponi, og det produseres ny stein som fraktes flere mil. SINTEF-forskerne filosoferer på hvordan man kan bli flinkere til å anvende denne type masse i asfalt, betong eller til veibygging.