Kreftceller Foto Thinkstock

Kreft er resultat av celler som deler seg ukontrollert. Kinasehemmere er stoffer som hindrer denne ukontrollerte veksten. Illustrasjon: Thinkstock

Kreft er resultat av celler som deler seg ukontrollert. Kinasehemmere er stoffer som hindrer denne ukontrollerte veksten. Illustrasjon: Thinkstock