nU

Trondheim 28.09.2015 : Forsker Sigrid kaarstad Dahl på SINTEF bruker kunnskap fra oljebransjen på blodstrømmen i hjertet. Overlege Stig Urheim ved Haukeland/Rikshospitalet gjør ultralysundersøkelse på en testperson på St.Olavs Hospital. Foto: Thor Nielsen