Klima Bonobo Foto Privat

Hvilke klimatiltak er det praktisk mulig å få til? Den truete bonoboen eller dvergsjimpansen i DR Kongo er blant de mange artene som har jungelen som sitt hjem. Foto: Privat

Hvilke klimatiltak er det praktisk mulig å få til? Den truete bonoboen eller dvergsjimpansen i DR Kongo er blant de mange artene som har jungelen som sitt hjem. Foto: Privat