Færre sykehjemsplasser Hoved Foto Thinkstock

De fleste av oss har ikke et ønske om en sykehjemsplass. Vi vil heller være friske og velfungerende hjemme, påpeker artikkelforfatteren. Foto: Thinkstock

Senior couple reminisces good old times