Moserlaben 2014

Denne gjengen holdt til ved Kavliinstituttet i 2014. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Denne gjengen holdt til ved Kavliinstituttet i 2014. Foto: Thor Nielsen/NTNU