Living Lab skal brukes til å forske på hvordan ulike beboere benytter ulike typer teknologier, og hvordan forskjellig bruk kan ha innvirkning på energibruken i et nullutslippsbygg. Foto: SINTEF Byggforsk

Vil du bo i dette huset?

Kunne du tenke deg å bo i en lab som samtidig er et nullutslippsbygg? I så fall kan du bli den neste som flytter inn i dette huset.

– Vi søker etter mennesker som er nysgjerrige på å bo i et nullutslippshus, og vi ønsker med dette å invitere interesserte i Trondheimsområdet til å bo i dette huset i en periode på ca. 25 dager, sier seniorforsker Ruth Woods ved SINTEF Byggforsk.

Skal undersøke samspill mellom beboer og teknologi

Living Lab er en enebolig som er bygget for å demonstrere hva som skjer når folk tar i bruk en CO2-nøytral bygning i norsk klima. Huset har et areal på ca. 100 m2, og er bygd med state-of-the-art teknologi for måling av energisparing og utnyttelse av fornybar energi.

– Vi ønsker å se på tekniske og energimessige utfordringer, og ikke minst på samspillet mellom beboerne og teknologien i lavenergibygget, sier Woods.

Formålet med Living Lab er å teste ut ny teknologi og nye materialer, og dette er første gang alle de nye teknologiene og produktene sammen møter “vanlige” brukere. ZEB-forskerne vil studere beboernes bruk av disse innovative teknologiene.

Søker yngre, barnefamilier og par over 60

Seks ulike grupper på to til fire personer søkes til å bo i huset i forskjellige tidsrom. Yngre personer mellom 18 og 30 år, barnefamilier og par over 60 år er spesielt aktuelle. I løpet av perioden vil det blant annet gjennomføres intervjuer, deltakende observasjon og måling av energibruk.

– Vi ønsker å finne ut om mennesker i ulik aldersgruppe og livssituasjon bruker huset på forskjellig måte. Derfor søker vi ulike beboergrupper til laben, sier Woods.

Det vil ikke være nødvendig med forhåndskunnskaper eller teknisk kompetanse for å bo i huset.

– Living Lab vil være klar for innflytting rundt 1. oktober, så interesserte bør melde sin interesse så snart som mulig, oppfordrer Woods.

Omvisning

Under ZEB-konferansen i Trondheim 16. september vil det bli mulighet for omvisning i Living Lab.

 

Er du interessert, kontakt:

 

FAKTA om Living Lab:

ZEB Living Lab er et forsøksbygg under oppføring i regi av ZEB. Bygget finansieres av Norges forskningsråd, NTNU og SINTEF Byggforsk. Flere av ZEBs industripartnere bidrar med materialer og produkter til bygningen. Living Lab ligger ved Perleporten (østre innkjøring til NTNU), og er en fleksibel enebolig som skal brukes til å forske på hvordan ulike beboere benytter ulike typer teknologier (f.eks. styringssystemer), og hvordan forskjellig bruk kan ha innvirkning på energibruken. Beboerne vil skiftes ut over tid. Likeså kan energikilder, ventilasjons- og oppvarmingsmåter endres i byggets levetid, slik at vi kan studere oppfattelsen av komfort og velvære. Vi vil også teste ut nye materialer og komponenter. Bygningen, som er et nullutslippsbygg, vil utstyres med ca. 70 kvm bygningsintegrerte solceller. Ansatte ved fire fakulteter ved NTNU har vært med i prosjekteringen sammen med forskere fra SINTEF Byggforsk.