Skal sørge for robotslange i EU-prosjekt

  • Av
    Kortnytt publisert 24.08.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Norske forskere skal utvikle og bygge en slangerobot for bruk innen søk og redning i områder der redningsarbeidere ikke kommer til.

SINTEF bidrar i det store EU-prosjektet INACHUS som omhandler krisesituasjoner.  20 partnere skal arbeide for å oppnå tidsreduksjoner og øke effektiviteten i kriseoperasjoner ved brann, jordskjelv, flom og ras gjennom blant annet robuste kommunikasjonsplattformer, simuleringsverktøy og 3D-visualiseringsverktøy. Ved slike kriser er nemlig arbeidsforholdene ofte vanskelige for redningsmannskap. Prosjektet skal gå i 4 år, og totalrammen er rundt 14 mill. EURO. Roboten nordmennene skal utvikle, vil fortrinnsvis fungere som plattform og transportør av instrumenter.  Les mer på: