Skjelettet-i-broennen-paa-Sverresborg

I 1938 fant man et skjelett på bunnen av brønnen på Sverresborg i Trondheim. Skjelettfunnet ble koblet til Sverres saga som forteller at da baglerne inntok borgen fra birkebeinerne i 1197, kastet de en død mann i brønnen for å forgifte vannet. Av ulike grunner ble skjelettet liggende igjen i brønnen etter de arkeologiske undersøkelsene i 1938. Foto: Gerhard Fischer © Riksantikvaren

I 1938 fant man et skjelett på bunnen av brønnen på Sverresborg i Trondheim. Skjelettfunnet ble koblet til Sverres saga som forteller at da baglerne inntok borgen fra birkebeinerne i 1197, kastet de en død mann i brønnen for å forgifte vannet. Av ulike grunner ble skjelettet liggende igjen i brønnen etter de arkeologiske undersøkelsene i 1938. Foto: Gerhard Fischer © Riksantikvaren