Brønnen på Steinberget

Soga seier at baglarne på slutten av 1100-talet kasta ein birkebeinar i brønnen på Sverresborg. I 2014 gravde arkeologar i brønnen og fant skjelettrestar av ein mann. Foto: Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet

Soga seier at baglarne på slutten av 1100-talet kasta ein birkebeinar i brønnen på Sverresborg. I 2014 gravde arkeologar i brønnen og fant skjelettrestar av ein mann. Foto: Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet