Hydrophone buoy pickup 20080813 Jan Durinck 7B7A5826

Forskere på havpattedyr fikk sjansen til å undersøke lydlandskapet under vann under ekspedisjonen med Oden i 2013. Foto: Jan Durinck

Forskere på havpattedyr fikk sjansen til å undersøke lydlandskapet under vann under ekspedisjonen med Oden i 2013. Foto: Jan Durinck