Foto: LYSE

Hvordan utnytte maks kapasitet i en strømkabel?

  • Av
    Kortnytt publisert 11.08.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Lyse Elnett har lagt ned en strømkabel mellom to transformatorstasjoner i Rogaland, og måledata sendes SINTEF som skal finne svar.

Kabelen er lagt i forskjellige typer grøftesnitt, og i vår ble det satt ned et titalls sensorer som skal måle temperatur og fuktighet. Flere ganger per time sendes så data til SINTEF Energi som gjennomfører forskningsprosjektet.

Flere forhold kan nemlig påvirke hvor mye det er mulig å belaste en strømkabel: Hvilken masse er brukt, hvor dypt er kabelen lagt, og ligger det asfalt over? Datainnsamlingen fra de realistiske målingene blir supplert med laboratorieforsøk, og prosjektet skal utvikle beregningsverktøy og modeller rundt kapasiteten til kabler.

Det er bransjeselskapet Rasjonell elektrisk nettvirksomhet, REN AS, som har tatt initiativet og fått sju millioner i støtte fra Forskningsrådets ENERGIX-program. Totalt deltar 18 energi- og industriselskaper i prosjektet. Forskningsprosjektet skal gå over fire år med ramme på 17 millioner kroner