Denne fiskemerden er rømningssikker

  • Av
    Publisert 31.08.15
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Fiskeflukt er en av de store utfordringene i oppdrettsnæringa. Men bedre teknologi og systematisk forskning har redusert antall rømninger drastisk.

Aqualine inviterte nylig alle sine samarbeidspartnere inn i havlaboratoriet til MARINTEK. Der fikk de oppleve et modellforsøk av merdsystemet Midgard på nært hold. Den rømningssikre merden er utviklet og patentert av Aqualine og videre testet og verifisert av forskere ved MARINTEK.

Vil lære av Norge

Folk fra hele verden var til stede for å lære mer om teknologien til en næring som er i front internasjonalt.

– Det er veldig imponerende å se hvor mye forskning de har lagt ned i dette designet. Vi har en relativt ung industri i forhold til Norge. I Australia ville vi ha kjøpt et rammeverk og deretter en notpose, som kanskje passer eller kanskje ikke. Systemet blir så bygget opp bit for bit. Det er derfor veldig lærerikt for oss å besøke MARINTEK og ikke minst AquaNor, sier Jonny Deuge fra Petuna Aquaculture i Australia.

Han får støtte fra John Power.

– Det var veldig spennende å være med på en modelltest og observere teknologien på nært hold. Helt utrolig, sier John Power, Marine Harvest i Irland.

10 ganger større produksjon

Fiskeflukt har vært en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen. Men det problemet er nå langt mindre enn før. Fiskeridirektoratet mener mye av årsaken er at bransjen har satset mer på forskning og utvikling.

– Det er mindre rømning nå ut ifra det man ser i elvene, enn det var på 80-tallet. Dette på tross av at produksjonen i dag er ti ganger større enn den var for drøyt 30 år siden. Mye av årsaken til dette skyldes forskning. Men det trengs fortsatt mer kunnskap før produktene blir tatt i bruk, sier Geir Martin Kvamme, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Pålitelig system

– Midgard er et svært pålitelig system for våre kunder. Om de bruker det riktig, er det rømningssikkert. Slik er det med oljeinstallasjoner også. De må brukes riktig for at de skal være sikker, sier teknisk direktør i Aqualine, Martin Søreide.

Også forskerne er enig i at Midgard er et robust system. I havlaboratoriet ble merden utsatt for sterke strømninger og store bølger gjennom systematiske modellforsøk.

– Gjennom modellforsøk har vi studert samspillet mellom kjetting og not, og erfart hvor uheldig det er. Nå har vi kommet fram til et bedre konsept hvor vi fester bunnringen rett i nota, sier forskningsleder i MARINTEK, Vegard Øgård Aksnes.