Theoharis Theoharis

– Det ville ikke ha vært mulig å gjennomføre dette om vi skulle ha betalt andre for å utføre forsøkene, sier professor Theoharis Theoharis. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

– Det ville ikke ha vært mulig å gjennomføre dette om vi skulle ha betalt andre for å utføre forsøkene, sier professor Theoharis Theoharis. Foto: Kai T. Dragland, NTNU