0026677

Fra Sunndal, der Norsk Hydro lager aluminium fra bauksitt. Foto: Norsk Hydro

The «potroom» in Sunndal, Norway, where Norsk Hydro makes primary aluminium from bauxite ore. Photo: Norsk Hydro ASA