Overvekt hos barn 1

Matvaner har mye mer å si for barns overvekt enn fysisk aktivitet har. Foto: Thinkstock

Matvaner har mye mer å si for barns overvekt enn fysisk aktivitet har. Foto: Thinkstock