Cristian Roberto Valle Kinloch

NTNU-stipendiat fikk europeisk forskningspris

Cristian Roberto Valle Kinloch, stipendiat ved NTNU, har blitt kåret til årets beste europeiske forsker innen fagfeltet eiendomsutvikling og forvaltning.

Cristian Roberto Valle Kinloch er stipendiat ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. Han er første kandidat fra Norge som har mottatt den høythengende prisen «European Researcher of the Year» innen fagfeltet eiendomsutvikling og forvaltning, eller Facility Management (FM) som er den internasjonale betegnelsen.

Prisen deles ut av det internasjonale nettverket Euro FM som har som oppgave å fremme kunnskap innen eiendomsutvikling og forvaltning i Europa. Nettverket inviterer til informasjons- og erfaringsutveksling om praksis, utdanning og forskning. Det består av mer enn 100 organisasjoner i over 20 europeiske land.

Juryens begrunnelse

Prisutdelingen skjedde ved Universitetet i Glasgow den 2. juni som en del av European Facility Management Conference (EFMC 2015). Kåringen ble gjennomført av en internasjonal jury som kom med følgende begrunnelse for tildelingen: «Forskningen til Cristian Roberto Valle Kinloch har et europeisk perspektiv og er av høy relevans i europeisk og internasjonal sammenheng. Den frambringer oppnåelige resultater og benytter innovative og robuste forskningsmetoder. Forskningsresultatene hans er relevante for både offentlig og privat sektor.»

Sosialt ansvar og miljøbevissthet

– Jeg har alltid vært sterkt motivert av idealene om å fremme sosialt ansvar og miljøbevissthet. Dette har formet de fleste av mine karrierevalg, blant annet valget om å søke en stipendiatstilling ved NTNU tilknyttet MINDER-prosjektet, sa Valle Kinloch under tildelingen.

Det tverrfaglige forskningsprosjektet MINDER er finansiert av Norges forskningsråd. MINDER forsker på hvordan man kan tette igjen avviket mellom forventet og oppnådd energieffektivitet i næringsbygg. Prosjektet kombinerer perspektiver fra samfunnsvitenskapelige fag, produktdesign og eiendomsutvikling og -forvaltning.

Tittelen på ph.d.-prosjektet til Valle Kinloch er «Narrowing the energy performance gap by linking design and operation in the construction industry: A user-centered approach». Valle Kinloch ble nominert til prisen av sin ph.d.-veileder professor Antje Junghans, og professor Tore Haugen ved Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst.