Slagg med riller

Et stykke slagg, som har størknet mot en kald flate i slaggropa. Hver rille kan representere tapping av cirka 10 kilo slagg, noe som vitner om den satsvise karakteren av prosessen. Foto: Arne Espelund