Phillips Shin Bøckmann Foto Marintek SINTEF

Stephen Phillips og Ie-Bum Shin fra Seaspeed sammen med Eirik Bøckmann. Foto: Ingvil Snøfugl, Siw Hermanstad, Marintek/SINTEF

Stephen Phillips og Ie-Bum Shin fra Seaspeed sammen med Eirik Bøckmann. Foto: Ingvil Snøfugl, Siw Hermanstad, Marintek/SINTEF