Rotte Kavli Foto Geir Mogen NTNU

Ved hjelp av signaler fra hjernen kan forskerne forutse hvilken vei rotta vil gå i labyrinten. Foto: Geir Mogen/NTNU