Sykehus, sjangerbilde

Den store og sentralt styrte omstillingsprosessen som ble iverksatt i kjølvannet av helse Sør/Øst-fusjonen har i liten grad har påvirket den daglige kjernevirksomheten til helseinstitusjonene, ifølge artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: SINTEF / Thor Nielsen

To grønnkledde leger med hetter og munnbinn studerer et bildeopptak av hjernen til en pasient, opptaket vises på en dataskjerm foran dem.

Trondheim 09.03.2011 : Forskningsbilder fra SINTEF Helse, Medisinsk Teknisk Senter og St.Olavs hospital. Foto: Thor Nielsen