Sykehus, sjangerbilde

Trondheim 09.03.2011 : Forskningsbilder fra SINTEF Helse, Medisinsk Teknisk Senter og St.Olavs hospital. Foto: Thor Nielsen

To grønnkledde leger med hetter og munnbinn studerer et bildeopptak av hjernen til en pasient, opptaket vises på en dataskjerm foran dem.

Den store og sentralt styrte omstillingsprosessen som ble iverksatt i kjølvannet av helse Sør/Øst-fusjonen har i liten grad har påvirket den daglige kjernevirksomheten til helseinstitusjonene, ifølge artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: SINTEF / Thor Nielsen