Hammerfest LNG

Snøhvit-prosjektet i Hammerfest har drevet med karbonfangst og -lagring sin 2007. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Snøhvit-prosjektet i Hammerfest har drevet med karbonfangst og -lagring sin 2007. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Snøhvit-prosjektet i Hammerfest har drevet med karbonfangst og -lagring sin 2007. Foto: Harald Pettersen/Statoil