Hammerfest LNG

Norge har i dag to store CO2-lagringsprosjekter gående, hvor ett av dem er Snøhvit-prosjektet i Hammerfest. Begge CCS-prosjektene drives av Statoil. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Norge har i dag to store CO2-lagringsprosjekter gående, hvor ett av dem er Snøhvit-prosjektet i Hammerfest. Begge CCS-prosjektene drives av Statoil. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Norge har i dag to store CO2-lagringsprosjekter gående, hvor ett av dem er Snøhvit-prosjektet i Hammerfest. Begge CCS-prosjektene drives av Statoil. Foto: Harald Pettersen/Statoil