Helseulikheter1

Steinar Krokstad, Christoffer Holseter og Terje Andreas Eikemo står bak studien.