images

De heksagonale granatene er svært harde. Foto: Wikimedia commons