Kunst6

Bøker som har vært viktige for studentene i arbeidet fram mot mastergrad, er blitt en del av utstillingen – og er tilgjengelig for publikum å bla i. Foto: Idun Haugan

Bøker som har vært viktige for studentene i arbeidet fram mot mastergrad, er blitt en del av utstillingen - og er tilgjengelig for publikum å bla i. Foto: Idun Haugan

Books that were important in the students’ process towards their Master’s degrees became part of the exhibit- and are available for viewing by exhibit visitors. (Photo: Idun Haugan)