Mat på kunstmenyen

Ikke ett maleri er å se i avgangsutstillingen hos det første kullet med internasjonal master i kunst i Trondheim. Men utstillingen byr på mye annet. Blant annet mat og healing.

Åtte masterstudenter ved Kunstakademiet i Trondheim har inntatt Gråmølna, museet som ble bygd for å huse Inger Sitter og Håkon Blekens kunstgave til Trondheim kommune. Studentene fyller første etage med kunst som spenner bredt. Uttrykkene er mange, men maleri er ikke ett av dem i årets utstilling. Det er derimot film, performance, installasjoner og healing.

Matopplevelser

Mat er for øvrig et sentralt element i utstillingen. Enkelte dager vil studentene by på en smaksopplevelse – som en del av kunstopplevelsen. Ideen med å intergrere mat oppsto under arbeidet med utstillingen.Studentene har i løpet av prosessen laget mat sammen, delt måltider og hatt mange diskusjoner knyttet til kunst under måltidene. Denne dimensjonen tar de altså med videre inn i utstillingen og integrerer publikum i dette.

Professor David Rych, som har ansvar for masterstudiet ved NTNU, skriver i utstillingskatalogen at tilberedning av mat under utstillingen er både en gest og en kulturell kommentar. Mat har alltid vært en direkte måte å angi ulike kulturer.

Healingopplevelser

Studentene inviterer publikum aktivt inn i utstillingen og prosessen rundt den på flere måter. De har blant annet laget et minibibliotek med bøker som har vært viktige i arbeidet fram mot masteroppgaven. Disse bøkene kan publikum sette seg ned og bla i. Da kan de slå seg ned rundt bordet som studentene har laget. Og ser vi nærmere på objektene som er montert under bordets glasslokk, dukker den røde mat-tråden opp igjen, i form av tørket frukt og grønt.

En av utstillerne, danske Amalia Marie Fonfara, inviterer publikum til healing og til å dele opplevelsene sine etterpå. Samltalene tas opp, og publikum kan lytte til samlingen av erfaringer etterhvert som de dokumenteres. Enkelte dager vil hun også arrangere gruppehealing.

Se åpningstider, program og tidspunkter for performence her.

Tingens betydning

– Jeg vil si at det er en levende og sosial utstilling, sier David Rych.

– Jeg ser en trend i at arbeidet med masteroppgavene har gått fra å være atelierbasert, altså skape kunstobjekter i atelieret, til å dreie seg om kunstneriske research-prosjekter. Arbeidene i år speiler en utforskning av verden som vi omgir oss med, og mindre grad av introspeksjon, altså utforskning av seg selv, sier Rych og knytter flere av arbeidene til fenomenologien.

Fenomenologi beskrives blant annet som læren om erkjennelsens ulike former – og utvikling frem til absolutt erkjennelse og bevissthet. Fenomenologien betegnes også som en beskrivende «vesensvitenskap», altså at man vil trenge inn til tingenes vesen eller betydning.