HF_lektor_historie

Mange faktorer spiller inn når det gjelder å skape et godt læringsmiljø.
Foto: Program for lærerutdanning

Mange faktorer spiller inn når det gjelder å skape et godt læringsmiljø. Foto: Program for lærerutdanning

Mange faktorer spiller inn når det gjelder å skape et godt læringsmiljø. Foto: Program for lærerutdanning