ALP1M1pBS2W22ZAzK0UGzKxGxZtKotm31ijJDqC_Phw,4Kg6rAok2yxNnCLEEfyAyjWMWelHr8he8X5MNv2BXX0[1]

Forsker Erlend Hofstad og lege Håkon Olav Leira inspiserer kartet over pasientens lunger. Foto: Thor Nielsen.