Sphagnum annulatum Foto Kjell I Flatberg

Torv holder på minst en tredel av alt karbon på landjorda. Her er torvmosen Sphagnum annulatum. Foto: Kjell I. Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet

Torv holder på minst en tredel av alt karbon på landjorda. Her er torvmosen Sphagnum annulatum. Foto: Kjell I. Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet