KjartanSteen-Olsen

Kjartan Steen-Olsen disputerte 12. mars 2015 med avhandlingen «Integrated Economic and Physical Information for Environmental Footprint Modelling»