Regner på norske husholdningers utslipp

Alt du bruker penger på fører til utslipp av CO2. Hvor store utslippene blir kommer an på hva du bruker pengene dine på. Hvilke transportmidler, bolighus og matvarer du velger har spesielt mye å si.

Alt du bruker penger på fører til utslipp av CO2. Hvor store utslippene blir kommer an på hva du bruker pengene dine på. Hvilke transportmidler, bolighus og matvarer du velger har spesielt mye å si.

Alt du bruker penger på fører til utslipp av CO2. Hvor store utslippene blir kommer an på hva du bruker pengene dine på. Hvilke transportmidler, bolighus og matvarer du velger har spesielt mye å si.