Batteriferge med prinspipp

Prinsippskisse som viser trådløs lading av batteridrevet ferge.

Skisse som viser bilferge med ladeplate, liggende nær kai som har en tilsvarende ladeplate.

Med trådløs lading kan batteridrevne rutegående skip bruke hele den korte liggetiden ved land til lading, helt fra det sekundet de klapper til kai. Fordi skip kan bevege seg ved kaikanten, må systemet tåle lengre avstand og større variasjon i posisjon under drift enn systemer som er utviklet for elbiler og kollektivtrafikk. Illustrasjon: SINTEF / Astrid Lundquist