Biodiesel krav Foto Thinkstock

Ny krav kan bety at biodrivstoffet må gi reelle reduksjoner i karbondioksidutslipp, og produksjonen av drivstoffet skal ikke gå ut over biologisk mangfold eller fortrenge matproduksjon. Foto: Thinkstock

Ny krav kan bety at biodrivstoffet må gi reelle reduksjoner i karbondioksidutslipp, og produksjonen av drivstoffet skal ikke gå ut over biologisk mangfold eller fortrenge matproduksjon. Foto: Thinkstock