Kawasaki

Kawasaki hydrogen

Artist's impression av futuristisk kuletankskip

Det japanske Kawasaki-konsernet ser for seg at Japan i framtida importerer store mengder energi i form av flytende hydrogen - kanskje også fra Norge - i store spesialbygde kuletankskp som dette. Illustrasjon: Kawasaki Heavy Industries