Kawasaki

Det japanske Kawasaki-konsernet ser for seg at Japan i framtida importerer store mengder energi i form av flytende hydrogen – kanskje også fra Norge – i store spesialbygde kuletankskp som dette. Illustrasjon: Kawasaki Heavy Industries

Artist's impression av futuristisk kuletankskip

Kawasaki hydrogen