3D Olstad

Funnstedet i Skaun ble kartlagt ved fotogrammetri. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Funnstedet i Skaun ble kartlagt ved fotogrammetri. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet