Robotkrig som læringsmetode

Konkurranse mellom selvbygde roboter skaper stort læringstrykk.

Siste justering før kampen. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

Siste justering før kampen. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

I helt nye programmeringslab-emner for informatikk- og datateknologistudenter er det for første gang brukt robotkamp som undervisningsmetode. Opplegget gir praktisk erfaring med maskinvare i et programmeringsemne, og gir studentene både maskinvare- og programvareferdigheter på samme tid.

250 studenter fikk utdelt Arduino-byggesett for å bygge hver sin robot som de programmerte. Deretter ble studentene delt inn grupper hvor hvert team fikk et byggesett for å i fellesskap bygge og programmere en robot. Her gjaldt det å finne de beste løsningene, basert på erfaringene med de individuelle prosjektene.

Læringsmetoden skapte stort engasjement. Foto: Kai T. Dragland

Læringsmetoden skapte stort engasjement. Foto: Kai T. Dragland

Robotkamp viste seg å være en motiverende faktor som skapte stort læringstrykk. Professor Dag Svanæs var imponert over entusiasmen, ferdighetene og kreativiteten hos førsteårsstudentene.

I innledende runder duellerte 57 lag mot hverandre. Kampene utspilte seg på en liten bane hvor målet var å dytte motstanderne utover sidelinjen – à la Sumobryting.

Lagene fordelte seg på to klasser:

1) autonom klasse hvor robotene måtte finne og bekjempe sine motstandere på egen hånd

2) styrt klasse hvor studentene styrte robotene via bluetooth fra en smarttelefon-app de hadde utviklet

Videoen er laget av Terje Røsand/NTNU.