Hunn foringsplass

FIGUR-tekst: Når den gamle hunnen besøker en fôringsplass, er hun hele tida på vakt og sjekker sikkerheten. Hvis alt virker trygt, bruker hun vel 60 prosent av tida til å spise. Hvis maken er nær, er hun mindre på vakt og kan øke spisetida. Straks en ung hann nærmer seg, blir hun mer forsiktig og taper 20 prosent av spisetida i forhold til da hun var alene.

FIGUR-tekst: Når den gamle hunnen besøker en fôringsplass, er hun hele tida på vakt og sjekker sikkerheten. Hvis alt virker trygt, bruker hun vel 60 prosent av tida til å spise. Hvis maken er nær, er hun mindre på vakt og kan øke spisetida. Straks en ung hann nærmer seg, blir hun mer forsiktig og taper 20 prosent av spisetida i forhold til da hun var alene.