katalysator-3

OSLO 2015-03-03: SINTEF har nylig sendt en egenutviklet, automatisert mini-lab over til UOP i USA, en av verdens ledende katalysator-produsenter. På bildet sjefforsker Arne Karlsson og forskerne Martin Plassen og Elisabeth Myhrvold FOTO: WERNER JUVIK

To menn og en kvinne flankereret kammer som utgjør et mini-laboratorium

Mini-lab: Stolt trio foran lab-utstyr som ligner anlegget de har utviklet og som de har vært med på å sette ved partikkel-akseleratoren utenfor Chicago. Fra venstre: forsker Martin Plassen, senioringeniør Elisabeth Myhrvold og sjefforsker Arne Karlsson. Foto: SINTEF / Werner Juvik